Musikförlag

Den som gjort en demoinspelning av egenkomponerad musik kan eventuellt skriva avtal med ett musikförlag. Då musiken är egenkomponerad är man upphovsman till sin musik. Har man ett avtal med ett musikförlag kallas man för förlagd upphovsman.

 

Musikförlagens roll inom musikbranschen
Musikförlagens roll inom musikbranschen är att hjälpa upphovsmän nå ut med sin musik. Det finns många som vill använda ett verk i sin verksamhet. Enligt upphovsrättslagen måste de licensiera verket, antingen från musikförlaget eller från upphovsmannen direkt. Vänligen notera att det gäller oavsett detsamma verket är inspelat eller inte.

En del musikförlag arbetar med tryckta noter, partitur och liknande, fast förlagen kan arbeta med helt olika inriktning. En övervägande del av dem arbetar idag med populärmusik. Kom ihåg att musikförlaget har avtal med upphovsmän och företräder deras verk. Skivbolag å andra sidan har avtal med artister och musiker. De handlar med olika rättigheter, oavsett upphovsmannen också är artisten i en och samma person.Musikförlag 2

 

Musikförläggare
Musikförläggare benämns den som bedriver musikförlagsverksamhet eller den som leder ett musikförlag.

 

Branschorganisation
Det finns en branschorganisation för svenska musikförlag, den heter Musikförläggarna. Musikförläggarna representerar hela 95 % av alla musikförlag här i Sverige.

 

Förlagskontrakt
Det samarbetsavtal som upprättas mellan ett musikförlag och en upphovsman till ett musikaliskt verk benämns förlagskontrakt. Den bärande idén är att båda parter ska gynnas av det. I motprestation för att upphovsmannen skriver över den ekonomiska delen av upphovsrätten till de verk som omfattas av avtalet, bidrar förlaget å sin sida med det riskkapital som upphovsmannen behöver för att satsa vidare på sin musik. Förlaget hjälper upphovsmannen strategiskt, administrativt och ekonomiskt sett.

För den oinvigde så finns det ett standardavtal som är framtaget av Svenska Musikförläggareföreningen (SMFF), Föreningen Svenska Kompositörer Av Populärmusik (SKAP) och Föreningen Svenska Tonsättare (FST). Det har fått stor spridning i Sverige.

Eftersom en upphovsman kan skriva avtal med olika musikförlag kan alla kontrakt se olika ut. Även om ett förlagskontrakt skrivs på ett visst antal år, vanligen tre år, kan de omförhandlas.

Det enskilda förlaget har då endast rättigheter till de verk som inkluderats i just deras kontrakt med upphovsmannen – således inga andra verk av densamme upphosvmannen.

 

STIM eller NCB
Rent konkret tar förlaget på sig ansvaret att administrera alla royaltys från till exempel STIM eller NCB och att betala en viss procent till upphovsmannen. Royaltyn uppgår normalt upp till mellan 66,6 och 80 procent. Det skiftar beroende på hur mycket arbete förlaget åtagit sig. Läs mer om förlagskontrakt här.

 

Ge ut på eget musikförlag
Den som önskar kan bli och vara egenutgivare av sin egenkomponerade musik. Då blir man sitt eget musikförlag. Nackdelen är att man får stå sitt egna riskkapital och allt administrativt arbete. Fördelen är att man då får 100 procent av intäkterna, minus kostnaderna förstås.

Att ge ut på eget förlag kan vara något för dig som tror på din musik men ännu inte fått ett musikförlagskontrakt. EN chans att nå ut på en hårt konkurrensutsatt musikmarknad.

Inlaggd under: Demoskivor och demoinspelning

Taggar: , , , , ,

Kommentarer avstängda.

priimo